Youtube  Dim ond Ffwl Sy'n Ffoi (4) Can i Gymru 2012

  4:42
  автор | дата 05.03.2012
  • 1800
  • 7
  • 2
  Проголосовало пользователей: 9
  Derfel Thomas a 'Rocet' Arwel Jones Yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle, fe aeth Derfel Thomas i Brifysgol Bangor i astudio Addysg, ac mae wedi dysgu yn Ysgol Gynradd Tudno, Llandudno ers deng mlynedd. Roedd Derfel yn aelod o Gôr Meibion Caernarfon, ac mae wedi perfformio gyda'r côr yn Neuadd yr Albert, Llundain, a chyn gemau rygbi rhyngwladol Cymru yn Stadiwm y Mileniwm. Mae gan Derfel hefyd brofiad yn canu ar ben ei hun ac mi gyrhaeddodd rownd derfynol y rhaglen dalent Ar y Bocs rhai blynyddoedd yn ôl, ac mae hefyd yn canu i'r band Double Vision. Gellir gweld Double Vision yn chwarae gigs lleol o amgylch y Gogledd ar y penwythnosau. Awdur a bardd o Rhos-y-Bol, Ynys Môn, yw Rocet Arwel Jones. Mae bellach yn byw yn Aberystwyth ac yn gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae wedi cyhoeddi dau lyfr teithio doniol am ei brofiadau yn Africa a Kenya, cyfrol o gyfweliadau gydag Emyr Humphreys a chyfrol wedi ei seilio ar broiect hanes llafar y BBC i nodi troad y mileniwm. Mae hefyd wedi cyhoeddi nifer o gerddi dros y blynyddoedd. Cyhoeddodd gyfrol o ganeuon i blant Mynd i'r Ffair ar y cyd â'r gyfansoddwraig Bethan Bryn a gellir clywed ei gerddi yn aml ar lwyfannau Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol. Yn ddiweddar roedd un o'i gerddi ymysg cyfres a osodwyd gan y cyfansoddwr o Batagonia, Hector MacDonald, ar gyfer Côr ABC. Dim Ond Ffwl Sy'n Ffoi Syniad Derfel oedd cystadlu yng nghystadleuaeth Cân i Gymru 2012. Arwel ysgrifenodd y geiriau ac gyfansoddodd Derfel yr alaw fachog i gyd fynd â nhw. Mae'r geiriau yn sôn am dad a mab, neu mam a merch, yn cerdded law yn llaw yn nannedd y storm ar lan y môr. Gellid ei darllen yn llythrennol, neu fe all sôn am stormydd personol, ond mae'r allwedd i'r gerdd yn y llinell 'mae'r trysor ar dy dafod di'. Beth bynnag ydy'r stormydd mae'r iaith Gymraeg yn eu hwynebu mae ei dyfodol yn y weithred syml o drosglwyddo iaith o riant i blentyn. Dyma'r etifeddiaeth fwyaf gwerthfawr y mae modd ei rhoi i'r genhedlaeth nesaf.
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.11.2011
  Peter Findlay and Derfel Owen Effective teaching and learning is not possible without extensive use of technology Not everything is black and white, but over 45 ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.04.2014
  Dr Rhian Parry sy'n esbonio defnydd y noe wrth Brychan Llŷr. Dr Rhian Parry explains the meaning of the term 'noe' to Brychan Llŷr.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Meddwl am Ti Kizzy and Eady Crawford "Mae'r gân hon yn son am brofiadau'r gorffennol o fod mewn cariad gyda rhywun. Ro'n i ac Eady yn jamio un diwrnod ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.04.2017
  Ti yw fy Lloeren Hywel Griffiths Mae Hywel yn artist graffeg llawrydd ac yn byw yng Nghaerdydd ar ôl treulio cyfnod yn Llundain. Cafodd y gân ei chyfansoddi yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.04.2009
  All the songs from the 2009 contest.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.09.2007
  Here we have a friend of mine, Niall Thomas expressing affection for a 2little carton of ice tea. I (Ben Corbett) am behind the camera, and to the side is our ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 21.03.2015
  Daw Neil Maliphant o Bontyberem, Sir Gaerfyrddin a dyma'r trydydd tro iddo gystadlu yng nghystadleuaeth Cân i Gymru ar ôl ymddangos eisoes yn 2000 a ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.06.2015
  This song I co wrote with singer songwriter Cy Jones for the annual Welsh language songwriting competition "Can i Gymru"
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.03.2013
  Mae cerddoriaeth yn amlwg yn chwarae rhan flaenllaw iawn ym mywydau Elin a Ben sydd i'll dau yn byw yng Nghaerdydd. Cantores yw Elin, sy'n gweithio fel ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Gwilym Bowen Rhys a Siân Harris Yn wreiddiol o Fethel ger Caernarfon, mae Gwilym, 19 oed, wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan o'i astudiaethau, gyda'r ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 21.03.2015
  Yn wreiddiol o Aberystwyth, mae Aled Evans bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio fel dylunydd gwefannau. Mae wedi bod mewn sawl band dros y ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.03.2013
  Daw Geth o Lanrwst yn wreiddiol a Pete o Brestatyn, ond mae'r ddau bellach yn byw ym Manceinion ac yn gyfarwyddwyr yn eu cwmni animeiddio Young. Amser ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.04.2012
  The Divide: trailer OV nl ond.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.06.2011
  A presentation given by Derfel Owen about students as consumers at the Annual Teaching and Learning conference at Exeter University.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.03.2013
  Mae Rhydian yn aelod o'r grŵp Hud, yn mwynhau cerddoriaeth The Black Keys, a'r peth cyntaf y byddai'n brynu gyda'r wobr fyddai'r gitâr Fender Jaguar lyfli 'na ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Gai Toms a Philip Jones Mae Gai a Philip yn gerddorion adnabyddus. Daw Gai o bentref Tanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog, a Philip o Lanfrothen ger ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.11.2010
  Golygfa mewn disgo o'r gyfres ddrama yma o 1990. Ffilmiwyd yn Ysgol Tryfan a chlwb nos Dome, Caernarfon. Y gan gynta yw Mojo - Dyddiau a Fu a'r ail yw ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.03.2011
  Enw: Gai Toms Cân: Clywch Byw: Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd Swydd / Astudio: Hunangyflogedig - Cerddor / Canwr / Cyfansoddwr Cefndir ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.02.2013
  Mae Dim Byd Fel Can i Gymru yn gynhyrchiad gan griw Dim Byd ar gyfer Cwmni Da / S4C Dyma berfformiad gan Geraint Griffiths o'r rhaglen.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.07.2016
  Can i Gymru - #CIG2016.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Arwel Lloyd Owen Mae Arwel Lloyd Owen yn adnabyddus fel prif gitarydd Al Lewis Band, ond erbyn hyn mae wedi sefydlu ei hun o dan yr enw Gildas.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.04.2017
  Gelyn y Bobl Richard Marks Enillodd Richard Cân i Gymru yn 1991 gyda chân 'Yr Un Hen Le' a phenderfynodd ymgeisio eto eleni. Fe gafodd ei ysbrydoli i ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Aled Ellis-Davies Daw Aled Ellis-Davies o Gaernarfon ac mae wedi bod yn aelod o nifer o fandiau llwyddiannus, gan gynnwys Am Dwrw, Amddiffyn a Hitchcock.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Mali Melyn - Aros Funud (Cyfansoddwraig: Mali Melyn)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.02.2015
  This video was installed in Bathing Machine No 6 as part of Llandudno's Arts Festival, LLAWN02, in September 2014. The installation was devised in ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Rhydian Pughe Gŵr ifanc o Fro Ddyfi yw Rhydian Pughe, 27, ac mae'n byw ar fferm deuluol Rhyd yr Aderyn, Cemaes, ger Machynlleth. Mae'n gweithio'n rhan ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2009
  Gofidiau (1af) Cyfansoddwyr: Elfed Morgan Morris a Lowri Watcyn Roberts Mae Elfed a Lowri wedi bod yn cyd-gyfansoddi ers blynyddoedd. Roedd Lowri yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.03.2015
  Lead Guitar - Les Jackman Rhythym Guitar - Alun Evans Drums - Oggy Bass Guitar - Vince Peters Lead Singer - Derfel Thomas.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Nia Davies Williams a Sian Owen Mae Nia Davies Williams yn dod o Ben Llŷn ac yn astudio MA mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, gan ganolbwyntio ar ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Y 10 gorau o gyn enillwyr Can i Gymru hyd at 2016.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Caru Nhw i Gyd Sion Meirion Owens "Mae'r gân yn son am y profiad o fod yn ifanc a mynd i amryw o gigs cerddorol. Ysbrydoliaeth y gân oedd fy mhrofiadau ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.03.2012
  Peter Jones a Rhys Iorwerth Daw'r Peter a Rhys yn wreiddiol o Gaernarfon. Mae Peter bellach yn byw yng Nghaer ers tair blynedd ac yn gweithio fel ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.12.2014
  Mae hoff gystadleuaeth canu'r genedl yn ei hôl! Ac ar 7 Mawrth 2015, bydd wyth cân yn cystadlu am deitl Cân i Gymru ynghyd â gwobr o £3500. Wales' favourite ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.02.2015
  York St John Ladies rugby team.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Caeth Sarah Wynn "Fi sydd wedi ysgrifennu geiriau'r gân a hogyn o'r enw Luke o Abertawe sydd wedi cyfansoddi'r gerddoriaeth. Da ni erioed wedi cwrdd o'r ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Y Penderfyniad Beth Williams-Jones a Sam Humphreys "Mae 'na gymaint o ganeuon serch ond dyma gan am girl power! Y neges yw os yw'r person arall eisiau ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.08.2012
  Twmffat yn perfformio ar faes Eisteddfod 2012.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.03.2011
  Enw: Osian Rhys Roberts Unawdydd: Ffion Emyr Cân: Cofia am y Cariad Genre: Pop Byw: Llanystumdwy, Cricieth Swydd: Arlunydd Cefndir cerddorol: Nes i ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи