Youtube  Dim ond Un (5) Can i Gymru (1af)

  5:49
  автор | дата 13.04.2017
  • 1165
  • 6
  • 0
  Проголосовало пользователей: 6
  Тэги: #Dim, #ond, #(5), #Can, #Gymru, #(1af)
  Dim ond Un Cordia "Thema'r gân yw salwch meddwl. Neges y gân yw bod bob amser rhywun yno sy'n medru helpu a 'da chi ddim ar eich pen eich hunain. Mae ein hathrawes gerddoriaeth yn Ysgol David Hughes, Gwennant Pyrs wedi ennill Cân i Gymru o'r blaen gyda'r gân Dal i Gredu ac mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Rydyn ni bob tro yn gwylio o gartre' ac felly mae'n braf medru cymryd rhan."
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.02.2016
  Can i Gymru 2016 5/3/2016 8.00 www.s4c.cymru.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Gai Toms a Philip Jones Mae Gai a Philip yn gerddorion adnabyddus. Daw Gai o bentref Tanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog, a Philip o Lanfrothen ger ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.04.2017
  Ti yw fy Lloeren Hywel Griffiths Mae Hywel yn artist graffeg llawrydd ac yn byw yng Nghaerdydd ar ôl treulio cyfnod yn Llundain. Cafodd y gân ei chyfansoddi yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.03.2015
  Cantores ifanc o bentref Gaerwen, Ynys Môn yw Elin Angharad. Wedi blwyddyn yn astudio theatr cerdd yn Efrog Newydd, mae bellach wedi dod yn ôl i Gymru ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Derfel Thomas a 'Rocet' Arwel Jones Yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle, fe aeth Derfel Thomas i Brifysgol Bangor i astudio Addysg, ac mae wedi dysgu yn Ysgol ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2018
  4 #CiG2018 "Cofio Hedd Wyn" Erfyl Owen.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2016
  Llongyfarchiadau i 'Cordia'! Dyma gân fuddugol #CIG2016 "Dim ond Un" (Cordia)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.04.2017
  This is my performance of my original WELSH song 'Pryder' on S4C's Can i Gymru 2017! Enjoy!! Please like & subscribe !
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.05.2014
  Agor y Drws Y CLEDRAU -- JOSEFF OWEN, MARGED GWENLLIAN, IFAN PRYS AC ALUN ROBERTS Dyma bedwar aelod band ifanc Y Cledrau o ardal Y Bala ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.04.2009
  All the songs from the 2009 contest.
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2009
  Gofidiau (1af) Cyfansoddwyr: Elfed Morgan Morris a Lowri Watcyn Roberts Mae Elfed a Lowri wedi bod yn cyd-gyfansoddi ers blynyddoedd. Roedd Lowri yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.12.2015
  Delwyn Sion.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.03.2011
  Enw: Meilyr Wyn a Derwyn Jones Unawdydd:Anna Tomos Cân: Nerth dy draed Genre: Acwstig Pop - os oes 'na ffasiwn beth Byw: Meilyr - Tyn y Gongl, Ynys ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.02.2013
  Mae Dim Byd Fel Can i Gymru yn gynhyrchiad gan griw Dim Byd ar gyfer Cwmni Da / S4C Dyma berfformiad gan Dylan Parry o'r rhaglen.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2012
  Can/Song: Garth Celyn Canwr/Singer: Gwilym Bowen Rhys O Can i Gymru 2012: http://www.youtube.com/watch?v=ZLXWwJeB3v8 Prynwch/Buy 'Garth Celyn': ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Y 10 gorau o gyn enillwyr Can i Gymru hyd at 2016.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2018
  5 #CiG2018 "Dim Hi" Hana Evans.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.03.2011
  Enw: Steve Balsamo ac Ynyr Roberts Unawdydd: Tesni Jones Cân: Rhywun yn Rhywle Genre: Pop Byw: Steve - Abertawe Ynyr - Yn wreiddiol o Lanrug, rwan ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.03.2017
  Curiad Coll Hawys Bryn Wiliams a Gwion John Williams Mae Hawys a Gwion ar hyn o bryd yn astudio Lefel A – Hawys yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli; ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.03.2018
  Dyma fy nghan ddoth yn ail yn Can i Gymru 2018 // Here's my song 'Byw a Bod' that came second in Can i Gymru 2018, on S4C.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Y Penderfyniad Beth Williams-Jones a Sam Humphreys "Mae 'na gymaint o ganeuon serch ond dyma gan am girl power! Y neges yw os yw'r person arall eisiau ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2010
  Cyfansoddwr - Alun Evans, Llanrwst Perfformiwr - Tomos Wyn Bu Alun Evans, sydd bellach yn fwy adnabyddus fel Alun Tan Lan, yn aelod o fand Euros Childs ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.07.2016
  Can i Gymru - #CIG2016.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.02.2014
  BARRY A MIRAIN EVANS Roedd Barry yn aelod o grŵp gwerin Y Moniars a dyma'r tro cyntaf iddo gyfansoddi gyda'i ferch Mirain. Beth wnaeth ysbrydoli eich ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.03.2017
  Rhydd Cadi Gwyn Edwards Daw Cadi'n wreiddiol o Lanrwst ac mae ar hyn o bryd yn gwneud Lefel AS yn Ysgol Dyffryn Conwy. Ysgrifennodd y gân ar ei ffôn ar ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.01.2018
  Noson Lawen Bethan Gwanas, Pontio 2017 Cordia yn perfformio Dim Ond Un, cân wreiddiol o waith Rhys Jones a Ffion Elin Davies, ar Noson Lawen / Cordia ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.03.2015
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.03.2017
  Pryder Sophie Jayne Marsh Dim ond ers blwyddyn mae Sophie wedi bod yn cyfansoddi, a dros y ddwy flynedd diwethaf mae wedi bod yn perfformio ar Heno ac ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.03.2017
  Llongyfarchiadau! Congratulations! Enillydd #CIG2017. Can i Gymru 2017 winner.
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи