Youtube  Dim ond Un (5) Can i Gymru (1af)

  5:49
  автор | дата 13.04.2017
  • 1367
  • 8
  • 0
  Проголосовало пользователей: 8
  Тэги: #Dim, #ond, #(5), #Can, #Gymru, #(1af)
  Dim ond Un Cordia "Thema'r gân yw salwch meddwl. Neges y gân yw bod bob amser rhywun yno sy'n medru helpu a 'da chi ddim ar eich pen eich hunain. Mae ein hathrawes gerddoriaeth yn Ysgol David Hughes, Gwennant Pyrs wedi ennill Cân i Gymru o'r blaen gyda'r gân Dal i Gredu ac mae hi wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Rydyn ni bob tro yn gwylio o gartre' ac felly mae'n braf medru cymryd rhan."
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.02.2016
  Can i Gymru 2016 5/3/2016 8.00 www.s4c.cymru.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Elidyr Glyn - Fel Hyn 'da Ni Fod (Cyfansoddwr: Elidyr Glyn)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2010
  Cyfansoddwr - Alun Evans, Llanrwst Perfformiwr - Tomos Wyn Bu Alun Evans, sydd bellach yn fwy adnabyddus fel Alun Tan Lan, yn aelod o fand Euros Childs ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.03.2017
  Curiad Coll Hawys Bryn Wiliams a Gwion John Williams Mae Hawys a Gwion ar hyn o bryd yn astudio Lefel A – Hawys yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli; ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2018
  5 #CiG2018 "Dim Hi" Hana Evans.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.03.2011
  Enw: Osian Rhys Roberts Unawdydd: Ffion Emyr Cân: Cofia am y Cariad Genre: Pop Byw: Llanystumdwy, Cricieth Swydd: Arlunydd Cefndir cerddorol: Nes i ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2009
  Gofidiau (1af) Cyfansoddwyr: Elfed Morgan Morris a Lowri Watcyn Roberts Mae Elfed a Lowri wedi bod yn cyd-gyfansoddi ers blynyddoedd. Roedd Lowri yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.03.2017
  Llongyfarchiadau! Congratulations! Enillydd #CIG2017. Can i Gymru 2017 winner.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Mali Melyn - Aros Funud (Cyfansoddwraig: Mali Melyn)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.03.2013
  Mae Rhys ac Osian yn fyfyrwyr; Rhys yn astudio gradd M.A. mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mangor ac Osian yn ei ail flwyddyn, hefyd ym Mhrifysgol Bangor yn ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.03.2013
  Cân bop sy'n mynd a'r gwrandawyr ar daith i'r anialwch yw Breuddwydion Ceffylau Gwyn, a petai Alun yn ennill y gystadleuaeth un o'r pethau cyntaf y byddai'n ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.02.2014
  BARRY A MIRAIN EVANS Roedd Barry yn aelod o grŵp gwerin Y Moniars a dyma'r tro cyntaf iddo gyfansoddi gyda'i ferch Mirain. Beth wnaeth ysbrydoli eich ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.12.2015
  Delwyn Sion.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.05.2014
  Agor y Drws Y CLEDRAU -- JOSEFF OWEN, MARGED GWENLLIAN, IFAN PRYS AC ALUN ROBERTS Dyma bedwar aelod band ifanc Y Cledrau o ardal Y Bala ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Y Penderfyniad Beth Williams-Jones a Sam Humphreys "Mae 'na gymaint o ganeuon serch ond dyma gan am girl power! Y neges yw os yw'r person arall eisiau ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.03.2017
  Pryder Sophie Jayne Marsh Dim ond ers blwyddyn mae Sophie wedi bod yn cyfansoddi, a dros y ddwy flynedd diwethaf mae wedi bod yn perfformio ar Heno ac ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2018
  Dafydd Dabson ac Anna Georgina.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.03.2015
  Cantores ifanc o bentref Gaerwen, Ynys Môn yw Elin Angharad. Wedi blwyddyn yn astudio theatr cerdd yn Efrog Newydd, mae bellach wedi dod yn ôl i Gymru ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 30.03.2015
  Mae Sera Owen yn gantores lawn amser ac wedi bod yn canu a chyfansoddi ers blynyddoedd. Dyma'r eildro iddi gystadlu yng nghystadleuaeth Cân i Gymru ar ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Y 10 gorau o gyn enillwyr Can i Gymru hyd at 2016.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2016
  Llongyfarchiadau i 'Cordia'! Dyma gân fuddugol #CIG2016 "Dim ond Un" (Cordia)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.04.2017
  Gelyn y Bobl Richard Marks Enillodd Richard Cân i Gymru yn 1991 gyda chân 'Yr Un Hen Le' a phenderfynodd ymgeisio eto eleni. Fe gafodd ei ysbrydoli i ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Mared Williams a Jacob Elwy - Gewn Ni Weld Sut Eith Hi (Cyfansoddwr: Rhydian Meilir)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.05.2014
  Brown Euraidd KIZZY CRAWFORD Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r ferch 17 oed o Ferthyr Tydfil wedi ennill bri am ei chaneuon unigryw yn y Gymraeg a'r ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Perfformiad o "Fel Hyn 'da Ni Fod" gan Elidyr Glyn - enillydd Cân i Gymru 2019. Llongyfarchiadau mawr! A performance of "Fel Hyn 'da Ni Fod" by Elidyr Glyn, ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Meddwl am Ti Kizzy and Eady Crawford "Mae'r gân hon yn son am brofiadau'r gorffennol o fod mewn cariad gyda rhywun. Ro'n i ac Eady yn jamio un diwrnod ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.01.2018
  Noson Lawen Bethan Gwanas, Pontio 2017 Cordia yn perfformio Dim Ond Un, cân wreiddiol o waith Rhys Jones a Ffion Elin Davies, ar Noson Lawen / Cordia ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.03.2017
  Rhydd Cadi Gwyn Edwards Daw Cadi'n wreiddiol o Lanrwst ac mae ar hyn o bryd yn gwneud Lefel AS yn Ysgol Dyffryn Conwy. Ysgrifennodd y gân ar ei ffôn ar ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.04.2017
  Cân yr Adar Llinos Emanuel Daw Llinos yn wreiddiol o Gaerfyrddin ac ar hyn o bryd yn astudio gradd meistr mewn jazz llais yng Ngholeg Cerddoriaeth Trinity, ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Derfel Thomas a 'Rocet' Arwel Jones Yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle, fe aeth Derfel Thomas i Brifysgol Bangor i astudio Addysg, ac mae wedi dysgu yn Ysgol ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Dyfrig Evans - LOL (Cyfansoddwr: Dyfrig Evans)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2012
  Gai Toms a Philip Jones Mae Gai a Philip yn gerddorion adnabyddus. Daw Gai o bentref Tanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog, a Philip o Lanfrothen ger ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи