Youtube  Galw Amdanat Ti (5) Can i Gymru 2014 (1af)

  6:44
  автор | дата 28.02.2014
  • 12879
  • 65
  • 6
  Проголосовало пользователей: 71
  BARRY A MIRAIN EVANS Roedd Barry yn aelod o grŵp gwerin Y Moniars a dyma'r tro cyntaf iddo gyfansoddi gyda'i ferch Mirain. Beth wnaeth ysbrydoli eich cân? Barry: Nes i ddechrau cyfansoddi'r gân Galw Amdanat Ti dros ugain mlynedd yn ôl, pan roeddwn i newydd gychwyn canu hefo'r Moniars. Ar y pryd roedd bod yn ifanc, yn aelod o fand prysur a bod mewn perthynas yn clasho! Roeddwn i'n arfer mynd am dro yn aml iawn, hefo papur a phensil, i lawr at yr harbwr ym Mhorthmadog; ond yr un fath â sawl un o fy nghaneuon, ddes i ddim i ben â'i gorffen hi.
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.04.2014
  Gwyl ban geltaidd.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.01.2016
  Mirain Evans yn canu 'Galw Amdanat Ti' ar Noson Lawen. Mirain Evans sings 'Galw Amdanat Ti' on Noson Lawen.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Meddwl am Ti Kizzy and Eady Crawford "Mae'r gân hon yn son am brofiadau'r gorffennol o fod mewn cariad gyda rhywun. Ro'n i ac Eady yn jamio un diwrnod ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.04.2008
  Reggae.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.09.2007
  Us playing at the Goodbye Summer Festival.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Mared Williams a Jacob Elwy - Gewn Ni Weld Sut Eith Hi (Cyfansoddwr: Rhydian Meilir)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Elen Haf Taylor - Ti a Fi (Cyfansoddwyr: Sion Roberts a Rhys Jones)
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.03.2016
  Llongyfarchiadau i 'Cordia'! Dyma gân fuddugol #CIG2016 "Dim ond Un" (Cordia)
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.02.2016
  Can i Gymru 2016 5/3/2016 8.00 www.s4c.cymru.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Garry Hughes a Gareth Ellis - Tydw i'n Dda (Cyfansoddwyr: Garry Hughes a Gareth Ellis)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.03.2015
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Y 10 gorau o gyn enillwyr Can i Gymru hyd at 2016.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.04.2009
  All the songs from the 2009 contest.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.03.2014
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.03.2011
  Rhywun yn Rhywle written by Steve Balsamo and Ynyr Gruffydd, sung by Tesni Jones - winner of Can i Gymru 2011.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2018
  2 #CiG2018 "Ton" Gwynfor Dafydd a Michael Phillips.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Mali Melyn - Aros Funud (Cyfansoddwraig: Mali Melyn)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.02.2013
  Mae Dim Byd Fel Can i Gymru yn gynhyrchiad gan griw Dim Byd ar gyfer Cwmni Da / S4C Dyma berfformiad o 'Dy Fam' gan Margaret Williams.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Actor Gorau Cymru Barry Jones "Mae Cân i Gymru yn syniad grêt ac yn blatfform arbennig i hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg. Mae hi'n rhywbeth pwysig i ni fel ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.05.2014
  Ben Rhys GWILYM BOWEN RHYS A SIÂN HARRIS Dyma'r ail dro i Gwilym, prif ganwr Y Bandana, a'i fam, Siân, gyrraedd rhestr fer Cân i Gymru ar ôl iddyn nhw ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.03.2013
  Mae Rhys ac Osian yn fyfyrwyr; Rhys yn astudio gradd M.A. mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mangor ac Osian yn ei ail flwyddyn, hefyd ym Mhrifysgol Bangor yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Cannwyll Geth Vaughan "Mae Cannwyll yn gân am fy mab, ac yn sôn am ba mor bwysig yw canolbwyntio ar y pethau pwysig mewn bywyd. Mae cystadlu yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Elidyr Glyn - Fel Hyn 'da Ni Fod (Cyfansoddwr: Elidyr Glyn)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Dyfrig Evans - LOL (Cyfansoddwr: Dyfrig Evans)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2009
  Gofidiau (1af) Cyfansoddwyr: Elfed Morgan Morris a Lowri Watcyn Roberts Mae Elfed a Lowri wedi bod yn cyd-gyfansoddi ers blynyddoedd. Roedd Lowri yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.02.2013
  Mae Dim Byd Fel Can i Gymru yn gynhyrchiad gan griw Dim Byd ar gyfer Cwmni Da / S4C Dyma berfformiad gan Tom Allan o'r rhaglen.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Perfformiad o "Fel Hyn 'da Ni Fod" gan Elidyr Glyn - enillydd Cân i Gymru 2019. Llongyfarchiadau mawr! A performance of "Fel Hyn 'da Ni Fod" by Elidyr Glyn, ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.03.2015
  Cantores ifanc o bentref Gaerwen, Ynys Môn yw Elin Angharad. Wedi blwyddyn yn astudio theatr cerdd yn Efrog Newydd, mae bellach wedi dod yn ôl i Gymru ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.04.2009
  Tesney Jones yn canu Gafael Yn Fy Llaw.
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2010
  Cyfansoddwr - Alun Evans, Llanrwst Perfformiwr - Tomos Wyn Bu Alun Evans, sydd bellach yn fwy adnabyddus fel Alun Tan Lan, yn aelod o fand Euros Childs ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2016
  A'i dyma dy hoff gân fuddugol Can i Gymru ers 1982? Is this your favourite Can i Gymru winning song since 1982? Os felly, cofia bleidleisio | If so remember to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  Miriam Isaac - Tyrd Yn Agos (Cyfansoddwr: Emyr Rhys)
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.04.2017
  Dim ond Un Cordia "Thema'r gân yw salwch meddwl. Neges y gân yw bod bob amser rhywun yno sy'n medru helpu a 'da chi ddim ar eich pen eich hunain.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2018
  4 #CiG2018 "Cofio Hedd Wyn" Erfyl Owen.
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи
   • Любовь Левшевич Любовь Левшевич
   • Katerina Ivanova Katerina Ivanova
    Канаш
   • Zeam Id Zeam Id
    Bandung