Youtube  Noson Lawen

  HD
  3:27
  автор | дата 25.02.2019
  • 654
  • 6
  • 0
  Проголосовало пользователей: 6
  Тэги: #Tant
  Cyfaredd lleisiol ac offerynnol gan aelodau Tant yn eu hymddangosiad cyntaf ar Noson Lawen / Instrumental and vocal charm by members of Tant in their first appearance on the Noson Lawen series.
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.04.2012
  DAFYDD IWAN -- Yn hen ffrind i'r Noson Lawen. Bydd Dafydd yn perfformio gyda Chôr Dwynant ar y rhaglen. One of Noson Lawen's best and most faithful ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.01.2019
  Noson Lawen Caryl, Dathlu'r 60, Llandudno Côr Ysgol Glan Clwyd yn canu trefniant meistrolgar gan Peter Williams o 'Pan Ddaw Yfory', un o ganeuon ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.11.2017
  Noson Lawen 'Steddfod Môn 2017 Perfformiad Côr Glanaethwy o 'Harbwr Diogel' gan y cyfansoddwr toreithiog Arfon Wyn o Fôn yn y Noson Lawen yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.11.2011
  Noson Lawen 2011 Rhaglen y Ffermwyr Ifanc Luke McCall a Catrin Raymond.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.12.2011
  Rhagflas cyfres newydd o Noson Lawen yn dechrau gyda rhaglen o Rhuthun ar S4C o Rhagfyr 2011.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.01.2019
  Daw Cymru a Phatagonia ynghyd mewn cân ar y Noson Lawen ym mherfformiad Rhys Meirion ac Alejandro Jones o Calon Lan ar yr alaw Deio Bach / Wales ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.04.2012
  ALED PEDRIG -- Canwr ac actor amryddawn o Waun Cae Gurwen -- bu Aled ar daith lwyddiannus 'Deffro'r Gwanwyn' gyda'r Theatr Genedlaethol yn ddiweddar ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.11.2017
  Noson Lawen 'Steddfod 2017 - Llond bol o chwerthin wrth i Elin Fflur ymuno gyda'r digrifwyr Bach a Mawr yn y Noson Lawen ym mhafiliwn Eisteddfod ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.01.2017
  Ymuna'r holl artistiaid yn 'Calon Lân' i gloi Noson Lawen gyda'r teulu Gibson o Ddeiniolen a'u cyfeillion / All the artists unite in a performance of 'Calon Lân', the ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.03.2019
  Ymuna'r triawd lleisiol Athena a'r telynor Llywelyn Ifan Jones i berfformio'r hwiangerdd hyfryd 'Mil Harddach Wyt' ar Noson Lawen. Vocal trio Athena and harpist ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.04.2012
  Perfformiad o'r gân 'Sychwn Ddagrau' gan Côr Uwchaled ar Noson Lawen.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.02.2019
  Ymuna Tara Bethan a Chôr Bro Cernyw i ganu cân wladgarol o waith Gwyneth Vaughan yn dwyn y teitl 'Molawd Cymru' ar Noson Lawen / Tara Bethan and Côr ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.06.2007
  Dyma ni yn canu ar Noson Lawen a recordwyd ym Meifod llynedd.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.01.2016
  Gwên a chân fywiog wrth i Gôr Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi ddiddanu cynulleidfa Noson Lawen. Smiles and a catchy tune as the youngsters of the Towy Valley ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.01.2015
  Ymuna teuluoedd Tynrhos a Maenarthur o Pontrhydygroes i ganu'r ffefryn 'Cartref' sy'n cyffwrdd calon pob Cymro The families of Tynrhos and Maenarthur of ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.02.2016
  Mae cynulleidfa hwyliog Noson Lawen yn eu dyblau'n mwynhau dawns y tywelion gan Richard a Dafydd. The Noson Lawen audience are in stitches as they ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.03.2011
  Mei Jones yn perfformio ar Noson Lawen fel Wali. Fferm Bodafon Wen, Ynys Mon 2000.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.02.2019
  Datganiad teimladwy o'r gân 'Y Weddi' ar Noson Lawen gan y ddeuawd Sara Davies a Ryan Davies / A sensitive performance of 'Y Weddi' (The Prayer) on ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.01.2019
  Noson Lawen Eilir Jones, Llandudno Deuawd hyfryd 'Mond Un Noson' gan Rebecca Trehearn a Craig Ryder ar Noson Lawen. Delightful duet performed by ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.02.2016
  Deuawd ddoniol gan y ddau gowboi, Aeron Pughe a Wil Hendreseifion. Humorous duet by Welsh cowboys, Aeron Pughe and Wil Hendreseifion.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.05.2012
  ANGHARAD LEWIS: Disgybl yn Ysgol Llanfair Caereinion ac aelod o Aelwyd Penllys ac Ysgol Theatr Maldwyn. Un o deulu cerddorol a diwylliedig enwog ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.03.2019
  Hwyl ar y Noson Lawen gydag anturiaethau Triawd Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi a'u perfformiad o Tadau Tro Cynta / Fun and laughter on Noson Lawen with the Bro ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.03.2019
  Ymuna Dewi Pws, Linda Griffiths ac Ar Log ar lwyfan Noson Lawen i berfformio Can Sbardun - cân o deyrnged i'r diweddar Alun Sbardun Huws / Dewi Pws, ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.01.2016
  Eschoir dan arweiniad Mike Williams (gydag ymyrraeth gan yr anfarwol Mrs OTT neu Gillian Elisa!) yn perfformio 'Kalinka' mewn Noson Lawen a recordiwyd yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.04.2012
  AL LEWIS ac ARWEL LLOYD - Daeth y ddau at ei gilydd yn wreiddiol i gyd-gyfansoddi'r gân a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth Cân i Gymru 2007, ac maent ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.01.2019
  Lisa Victoria â pherfformiad sensitif o'r gân hudolus Y Caeau Aur ar Noson Lawen o Bentre'r Eglwys ger Pontypridd / Lisa Victoria delivers a sensitive ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.02.2019
  Côr Bro Cernyw gyda'u harweinyddes Alaw Llwyd Owen yn perfformio 'Ysbryd y Nos', un o glasuron y grŵp Edward H Dafis / Côr Bro Cernyw with music ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.04.2012
  Bydd y canwr Mark Evans, neu Marcaroni i blant bach Cymru, yn dychwelyd o'r West End i lwyfan y Noson Lawen i ganu dwy gân newydd sbon -- un ohonynt ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.02.2019
  Noson Lawen Dylan Jones, Llandudno Ymuna Steffan Prys i ganu 'Mewn Ffydd' gyda CoRwst ar lwyfan Noson Lawen / Steffan Prys joins CoRwst to sing 'Mewn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.04.2012
  MARK EVANS -- Bydd y canwr Mark Evans, neu Marcaroni i blant bach Cymru, yn dychwelyd o'r West End i lwyfan y Noson Lawen i ganu dwy gân newydd ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 19.11.2012
  TOCSIDOS BLER -- Mae'r pedwar yn gyn aelodau o Aelwyd Rhuthun, ac ar ôl derbyn gwahoddiad i ganu mewn priodas ffrind -- dyma benderfynu dal ati gan ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.01.2015
  CÔR CYTGAN CLWYD, sydd gydag aelodau o ddalgylch Ysgolion Brynhyfryd a Glan Clwyd, a'u harweinyddes Mrs Ann Davies yn perfformio 'Y Weddi' CÔR ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.01.2017
  Criw CICA – llond llwyfan Noson Lawen o ieuenctid ardal Aberteifi yn canu medli o ganeuon Robat Arwyn a geiriau Robin Llwyd ab Owain / CICA – youngsters ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.01.2019
  Noson Lawen Eilir Jones, Llandudno Perfformiad cellweirus o 'Tŷ ar y Mynydd', un o ganeuon poblogaidd y grŵp Maharishi, gan Bedwarawd Brynhyfryd ar ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.05.2012
  CRIW BRO DDYFI: Criw hwyliog o ardal Machynlleth sy'n swyno'r gynulleidfa gyda'u harmoni celfydd a'u hiwmor afiaethus. An enthusiastic group from the ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.10.2014
  Ffurfiwyd Y Tri Tenor Cymreig yn 2009 i ganu yn Celtfest yn Arena Rhyngwladol Caerdydd fel rhan o'r arlwy i ddiddannu cefnogwyr rygbi cyn gêm Cymru yn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.04.2015
  Daeth Sesh Bach at ei gilydd i ganu yn nhafarndai'r ardal – yn arbennig tafarn Penllwyn Du tu allan i Dresaith. Dyma berfformiad o'r gân 'Blaenau Ffestiniog' ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.02.2019
  Digon o hwyl a direidi gyda threfniant Ensemble FfI Ysbyty Ifan o gân gan y canwr gyfansoddwr Gildas - 'Y Gŵr o Gwm Penmachno' / Ysbyty Ifan YFC perform a ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.01.2019
  Noson Lawen Eilir Jones, Llandudno Datganiad pwerus o 'Gad i'r Ddaear Droi' gan Gôr Cytgan Clwyd dan arweiniad Ann Davies Côr Cytgan Clwyd with ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи
   • Димаш Рыспек Димаш Рыспек
    Алматы
   • Елена Крупская Елена Крупская
    Красноярск
   • Irina Lungu Irina Lungu
   • Ажик Исунов Ажик Исунов