Youtube  PARCH y bennod olaf ond un! The penultimate episode!

  0:59
  автор | дата 10.07.2015
  • 466
  12.7.15 9.00 #parch Mae swper arbennig, i ddymuno'n dda i Myfanwy cyn ei llawdriniaeth, yn troi'n chwerw pan mae cynnwys ei llythyr personol at Eurig yn dod yn hysbys i bawb. A dinner party to wish Myfanwy well before her operation turns sour when the content of her personal letter to Eurig becomes known to all the guests.
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.05.2015
  PARCH 31.5.15 9.00 Yn y bennod gyntaf cawn ein cyflwyno i Myfanwy Teleri Elfed, ficer prysur plwyf San Cemlyn yng ngorllewin Cymru. Darlithydd yw Terwyn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 19.05.2015
  Parch 31.5.15 Cyfres ddrama newydd! Yn ficer plwyf mewn pentref gwledig, mae Myfanwy yn cwestiynu ei ffydd, ei pherthynas â'i theulu a'i ffrindiau a Duw.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 19.05.2015
  Parch Bron â marw eisiau byw! Dying to live! 31.5.15 *With English subtitles*
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.04.2015
  Saga deuluol am fywyd gwledig, cariad a throsedd. A family saga about love, crime and a quest for happiness.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.05.2015
  31.5.15 9.00 #Parch.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.06.2015
  Parch 9.00 Nos Sul Sunday.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.03.2015
  Saga deuluol am fywyd gwledig, cariad a throsedd. A family saga about love, crime and a man's quest for happiness in rural Wales.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.06.2013
  Darllediad y rhaglenni gyflawn ar S4C ac yna ar gael am 35 diwrnod ar Clic yn y DU yn unig | Full programme broadcast on S4C then available for 35 days on ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.06.2015
  PARCH 9.00 Nos Sul / Sunday Mae Myfanwy bron a marw eisiau byw! Myfanwy is dying to live! Watch Sunday with English subtitles!
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.11.2013
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.07.2015
  Sgwrs rhwng llysgenhadon S4C ac awdur y ddrama Parch.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.10.2015
  Tachwedd 4 | November 4 S4C.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.05.2015
  Parch Cyfres ddrama newydd ar S4C. New drama series on S4C (with Eng. subtitles). Yn dechrau/starts 31.5.15. 9.00pm. Pan glyw Myfanwy y bydd angen ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 31.03.2015
  Cyfres ddrama gyfoes am fywyd gwledig, cariad a throsedd gan yr awdur Roger Williams a'r cyfarwyddwr Lee Haven Jones. Three-part contemporary drama ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.06.2015
  Parch 9.00 Nos Sul/Sunday *Isdeitlau Cymraeg a Saesneg ar gael*Welsh and English subtitles available* Mae dathliadau pen-blwydd Gwenlli yn dod â ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.07.2015
  Sgwrs rhwng Llysgenhadon S4C ac awdur y ddrama Parch.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.05.2015
  31.5.15 9.00 #Parch Cyfres ddrama newydd. New drama series. Available to watch with English subtitles.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.03.2017
  Parch S4s drama Parch offers a realistic insight to the work of a woman vicar in rural Wales .Welsh speaking drama staring Cary's Eleri I had the pleasure of ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 19.05.2015
  PARCH 31.5.15 Cyfres ddrama newydd. Pan glyw Myfanwy y bydd angen llawdriniaeth ar ei hymenydd mae'n dechrau cwestiynu ei ffydd, ei phriodas - a'i ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.03.2014
  Hysbyseb o gyfres ddrama dirgelwch newydd S4C. Teaser from S4C's new mystery drama series, English subtitles available.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.05.2015
  Eccoci qui su questa nuova serie con Epik. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like. Grazie della visione.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.05.2015
  7 Mehefin/June 2015 9.00 *English subtitles available* Caiff Myfanwy ei hatgoffa nad yw hi wedi profi bywyd i'r eithaf hyd yn hyn - ond a ydy hi'n rhy hwyr i'r ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.04.2015
  Saga deuluol am fywyd gwledig, cariad a throsedd. A family saga about love, crime and a quest for happiness.
  • СКАЧАТЬ
  Lisa Fearn of The Pumpkin Patch Cookery & Gardening School, Carmarthen featured on Wedi 3, S4C, 30th June 2010 For more about Lisa Fearn or The ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.04.2015
  Saga deuluol am fywyd gwledig, cariad a throsedd. A family saga about love, crime and a quest for happiness.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.07.2015
  Sgwrs rhwng llysgenhadon S4C ac awdur y ddrama Parch.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.05.2015
  Ail-ddarllediad pennod 1 #Parch nos Fawrth am 10.00 Repeat of episode 1 #Parch Tuesday at 10.00 Available to watch with English subtitles.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.03.2015
  Isdeitlau Saesneg ar gael / English subtitles available.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.07.2015
  Nos Sul / Sunday 9.00 #parch Mae Eurig a Myfanwy yn gleifion yn yr un ysbyty - ond pa ffawd sy'n disgwyl yr ymgymerwr lleol a ficer y plwyf? Rhaglen ola'r ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.10.2016
  A massive, ancient tree monster (Liam Neeson) takes a 12-year-old boy (Lewis MacDougall) on a journey of courage, faith and truth. Cast : Lewis MacDougall .
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.08.2015
  Edrychwn ymlaen at lond y sgrîn o ddramau anhygoel i gadw cwmni i ni dros nosweithiau oer yr Hydref! We look forward to a whole lot of spine-tingling drama to ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.08.2017
  BangS4C.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.08.2017
  BangS4C.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.09.2017
  Bang | Sunday 9.00 (40)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.09.2016
  The Graduettes by Sean Wilkie at the Sitcom Trials Glasgow. From The Sitcom Trials So You Think You Write Funny 2016.
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.03.2015
  Brwydr un dyn I ddal gafael ar fyw yn ei filltir sgwar. One man's fight to make a life for himself in the place he calls home.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.05.2015
  PARCH 31.5.15 Cyfres ddrama newydd. Pan glyw Myfanwy y bydd angen llawdriniaeth ar ei hymenydd mae'n dechrau cwestiynu ei ffydd, ei phriodas - a'i ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи