Youtube  Tai Freedom

  HD
  5:29
  автор | дата 21.06.2019
  • 12292
  • 339
  • 12
  Проголосовало пользователей: 351
  1)ၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 2)သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႄႈၵႂႃႇၼႂ်း Social Media
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 21.06.2019
  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း A - H1N1 သေမီးၵူၼ်းတၢႆ 4 ၵေႃႉ.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.04.2019
  1 ) ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်မီၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉတင်းၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 19.06.2019
  1) UN တႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈယႃႇႁႂ်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.03.2019
  1) လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.04.2019
  1) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶို်ၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.05.2019
  1) သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆငိုၼ်းၶမ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.03.2019
  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈၸိုင်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2019
  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.05.2019
  1) တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း 2) ၵေႃႉ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.04.2019
  1) ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ေၵႃႉ ႄၼၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.04.2019
  1) တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.05.2019
  1) ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႈဝဵင်းတိူင်းပၵူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 14.02.2019
  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.02.2019
  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႇၵ NSCN-K လူၺ်ႈသဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇ.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.05.2019
  1) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၶၢႆႉပၼ်လႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.06.2019
  1) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.06.2019
  1) ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် 2 လမ်း ထုၵ်ႇယႃႉၽျၢၵ်ႈ တီႈပၢင်ႇလၢႆႇ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.05.2019
  1) တႅတ်ႉၼႅင်ႇထူး ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇ မိူင်းယွၼ်း လႅၼ်ၶၢႆ ၽႅၼ်ႇသႅင်လႅတ်ႇ တေႃႇၵူ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.01.2019
  ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇဝႆႉ တၢင်းႁၢင်ႈလီ လွႆတႆးလႅင်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.05.2019
  1) ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၽိတ်ႉၶျၢင်း(တပဵၵ်ႉၵျိၼ်း) ၸတ်းႁ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.03.2019
  1) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.06.2019
  1) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်းလႆႈ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတု...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.06.2019
  1) ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 2)...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.06.2019
  1) ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.06.2019
  1) ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈ မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.03.2019
  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း 1146 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 30.01.2019
  1) သထေးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 30.03.2019
  1 ) မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 7 ၵေႃႉ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၽႃႇ သိုၵ်းပလွင်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.03.2019
  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.04.2019
  1) ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.02.2019
  ပီႈၼွင်ႉလီႇသူး ဢဝ်တင်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈထုင်း တူင်ႉတၵ်ႉ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.06.2019
  1) ၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းတႆး ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းသိတ်း(ႁူတ်း)ယႃႈယႃ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 14.05.2019
  1) တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.06.2019
  ယွၼ်ႉၽွင်းတၢင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၼႃႈၵၢၼ်ငမ်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.03.2019
  SSPP/SSA ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင် (Rocket) ယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.05.2019
  1) ၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ လႆႈတၢႆတီႈၼႂ်းမိုဝ်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи