Youtube  Tai Freedom News 11.01.2019

  HD
  4:57
  автор | дата 11.01.2019
  • 33349
  • 584
  • 51
  Проголосовало пользователей: 635
  1) ပူႇၵၢင်ႉလႄႈ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇ SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵၢၼ်ႁၢပ်ႇၶျေႃး 2) တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 21.01.2019
  1) ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်း...
  • СКАЧАТЬ
  RCSS SSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၸိုင်ႈတႆး.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.01.2019
  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် CEC ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး သဵင...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.01.2019
  ျမန္မာဘက္က တင္သြင္းလာတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ေတြ အပါအ၀င္ အေကာက္ခြန္...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.12.2018
  ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး (မုၼ်ၸဝ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.02.2019
  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႇၵ NSCN-K လူၺ်ႈသဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇ.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 14.01.2019
  1) မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း PNLO/PNLA ႁပ်ႉပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.12.2018
  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႉၺွပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.01.2019
  1) ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.01.2019
  မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း PNLO/PNLA ႁပ်ႉပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.01.2019
  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်း 200 သႅၼ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.12.2018
  1) တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.01.2019
  1) ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ယလၶ) ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.01.2019
  ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈ ၸုမ်းၶူင်ႈပဝ်သၢႆသိုၵ်း ၊ ၸုမ်းတႆးထႅမ်တႆး လႄႈ ၸုမ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.12.2018
  ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သိမ်းလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸို...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.01.2019
  (ၶၢဝ်ႇတႆးႁူႉတၼ်းဝႆး တီႈၼႆႈတီႈလဵဝ်) https://www.youtube.com/channel/UCyUfoNhXHhpXtz6AsELtJWg.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.01.2019
  ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် မူင်တိၼ်လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.01.2019
  (ၶၢဝ်ႇတႆးႁူႉတၼ်းဝႆး တီႈၼႆႈတီႈလဵဝ်) https://www.youtube.com/channel/UCyUfoNhXHhpXtz6AsELtJWg.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.07.2018
  မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉမီးပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.02.2019
  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.06.2018
  UWSA ပၢၵ်ႈထဵင် လွင်ႈမလေးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူင်းတူမ်ႈႁုင်ယႃႈ “ဝ” မီးဢမ်ႇယွမ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.01.2019
  သၢဝ်လႆၢးၶႃႈ ပီ2019 FB. https://www.facebook.com/ShanVideoNews/
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.01.2019
  (ၶၢဝ်ႇတႆးႁူႉတၼ်းဝႆး တီႈၼႆႈတီႈလဵဝ်) https://www.youtube.com/channel/UCyUfoNhXHhpXtz6AsELtJWg.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.01.2019
  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉမၢဝ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.02.2018
  Tai Freedom News 13.02.2018 ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပၢင်ဢူ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.02.2019
  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၽူ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.12.2018
  1) တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.01.2018
  SNLD ၼွင်ၶဵဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.12.2018
  မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи